Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2015

Ogłoszenie 13/2015 z dnia 01/04/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2015 roku.