Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2016

Ogłoszenie 14/2016 z dnia 01/04/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2016 roku.