Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2017

Ogłoszenie 13/2016 z dnia 03/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2017 roku.