Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2016

Ogłoszenie 43/2016 z dnia 02/11/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 37/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2016 roku.