Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2017

Ogłoszenie 45/2017 z dnia 02/11/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2017 roku.