Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2015

Ogłoszenie 36/2015 z dnia 01/09/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 31/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2015 roku.