Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2016

Ogłoszenie 33/2016 z dnia 01/09/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 28/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2016 roku.