Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2020

Ogłoszenie 28/2020 z dnia 01/09/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 27/2020 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2020 roku.