Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2021

Ogłoszenie 36/2021 z dnia 01/09/2021

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2021 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sieprnia 2021 roku.