Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2015

Ogłoszenie 05/2015 z dnia 02/02/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 5/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2015 roku.