Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2016

Ogłoszenie 06/2016 z dnia 01/02/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 5/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2016 roku.