Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2017

Ogłoszenie 05/2017 z dnia 01/02/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 05/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 stycznia 2017 roku.