Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2018

Ogłoszenie 05/2018 z dnia 01/02/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 05/2018 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2018 roku.