Investor FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2014

Ogłoszenie 11/2014 z dnia 04/03/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 28 lutego 2014 roku.