Investor FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2015

Ogłoszenie 10/2015 z dnia 03/03/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 9/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 28 lutego 2015 roku.