Investor FIZ - Wykupienie CI na 29 lutego 2016

Ogłoszenie 10/2016 z dnia 02/03/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 9/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 29 lutego 2016 roku.