Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2014

Ogłoszenie 29/2014 z dnia 02/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 26/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2014 roku.