Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2015

Ogłoszenie 27/2015 z dnia 02/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2015 roku.