Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2016

Ogłoszenie 25/2016 z dnia 04/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 22/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2016 roku.