Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2017

Ogłoszenie 29/2017 z dnia 04/07/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2017 roku.