Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2013

Ogłoszenie 51/2013 z dnia 03/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 45/2013 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 listopada 2013 roku.

Raport bieżący 45/2013 Investor FIZ