Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2016

Ogłoszenie 47/2016 z dnia 03/11/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 41/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 listopada 2016 roku.