Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2016

Ogłoszenie 39/2016 z dnia 04/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 34/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 września 2016 roku.