Investor FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2020

Ogłoszenie 34/2020 z dnia 02/10/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 31/2020 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 września 2020 roku.