Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2016

Ogłoszenie 02/2017 z dnia 03/01/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 2/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 grudnia 2016 roku.