Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2014

Ogłoszenie 33/2014 z dnia 04/08/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 29/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 lipca 2014 roku.