Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2016

Ogłoszenie 29/2016 z dnia 02/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 lipca 2016 roku.