Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2020

Ogłoszenie 28/2020 z dnia 04/08/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2020 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 lipca 2020 roku.