Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2014

Ogłoszenie 23/2014 z dnia 03/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 maja 2014 roku.