Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2014

Ogłoszenie 15/2014 z dnia 02/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 marca 2014 roku.