Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 marca 2017

Ogłoszenie 14/2017 z dnia 04/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 12/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 marca 2017 roku.