Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2014

Ogłoszenie 44/2014 z dnia 04/11/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 października 2014 roku.