Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2016

Ogłoszenie 44/2016 z dnia 03/11/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 października 2016 roku.