Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 października 2017

Ogłoszenie 46/2017 z dnia 03/11/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 39/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 października 2017 roku.