Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2016

Ogłoszenie 34/2016 z dnia 02/09/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 29/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 sierpnia 2016 roku.