Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2017

Ogłoszenie 37/2017 z dnia 04/09/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 31/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 sierpnia 2017 roku.