Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 sierpnia 2021

Ogłoszenie 37/2021 z dnia 02/09/2021

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 31/2021 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 sierpnia 2021 roku.