Investor FIZ - Wykupienie CI na 31 stycznia 2015

Ogłoszenie 06/2015 z dnia 03/02/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 6/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 stycznia 2015 roku.