Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2014

Ogłoszenie 24/2014 z dnia 03/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 21/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w czerwcu 2014 roku.