Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2013

Ogłoszenie 52/2013 z dnia 03/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 46/2013 Investor Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w grudniu 2013 roku.


Raport bieżący 46/2013 Investor FIZ