Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w kwietniu 2017

Ogłoszenie 15/2017 z dnia 04/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 13/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w kwietniu 2017 roku.