Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2014

Ogłoszenie 30/2014 z dnia 02/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 27/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lipcu 2014 roku.