Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2015

Ogłoszenie 28/2015 z dnia 02/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 25/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lipcu 2015 roku.