Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2016

Ogłoszenie 26/2016 z dnia 04/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 23/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w czerwcu 2016 roku.