Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lipcu 2017

Ogłoszenie 30/2017 z dnia 04/07/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lipcu 2017 roku.