Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2014

Ogłoszenie 45/2014 z dnia 04/11/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 39/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2014 roku.