Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2016

Ogłoszenie 45/2016 z dnia 03/11/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 39/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2016 roku.