Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2017

Ogłoszenie 47/2017 z dnia 03/11/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 40/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2017 roku.