Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w listopadzie 2021

Ogłoszenie 50/2021 z dnia 03/11/2021

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 39/2021 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w listopadzie 2021 roku.