Investor FIZ - Zamiar wykupywania CI w lutym 2015

Ogłoszenie 07/2015 z dnia 03/02/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 7/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w lutym 2015 roku.